Putovanje Osmi Mart Biseri Austrije 2024

SALCBURG - JEZERSKA OBLAST - BAD IŠL -  HALŠTADT  

08.03.2024. - 12.03.2024.
Autobusom 5 dana / 2 noćenjaU podnožju Alpa na reci Salcah,  ušuškan je Salcburg,  jedan od najlepših gradova sveta. Živopisan spoj prirode, kulture i barokne  arhitekture uvrstio ga je na listu zaštićene svetske kulturne baštine Unesco-a.  Sedište nadbiskupa sa 33 crkve zovu i „RIM SEVERA“. Cvetni parkovi dvorca Mirabel inspirisali su Mocarta da komponuje “Čarobnu frulu” i bili nezaboravni  dekor u kultnom filmu „Moje peme, moji snovi“.
ezerska oblast oko Salcburga (Salckamergut)  turistički je najatraktivniji deo ove zemlje. Kao biseri u nizu,  nadovezuju se jedno na drugo 70-tak ledničkih jezera:   Fušl, Mond, Volfgang, Traun...
Otmena carska banja Bad Išl bila je najdraže mesto za odmor Franje Josifa.  
Rudnik soli u Halštatu od praistorijskog doba u eksploataciji,najstariji je na svetu,  a danas predstavlja uzbudljivu,  prvorazrednu turističku atrakciju.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan, četvrtak 08.mart: BEOGRAD-SALCBURG   
Polazak  iz Beograda u 19.00h. Noćna vožnja kroz  Sloveniju, Hrvatsku i Austriju sa  pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.....

2.dan, petak 09.mart:  SALCBURG
Dolazak u Salcburg u jutarnjm satima.  Pešačka tura kroz istorijski deo grada u pratnji vodiča: Mirabel dvorac i vrtovi,  Mocarteum,  gradska kuća, Mocartova kuća, stara trgovačka ulica Getrajdegase, Univerzitetska crkva, Festivalna dvorana, Katedrala, Glokenšpil, Nadbiskupska palata.......Po želji, odlazak na nekad neosvojivu nadbiskupsku  tvrdjavu Hoensalcburg, simbol grada i lokalitet sa UNESCO iste. Smeštaj u hotel oko 14.00h.  Popodne slobodno za individualna ragledanja. Noćenje.

3.dan, subota 10. mart: SALCBURG – Sv. VOLFGANG - SALCBURG
Doručak. Izlet na jezero Volfgang (Wolfgangsee), jedno od najpoznatijih i najposećenijih jezera Austrije sa medjunarodnom reputacijom,  stečenom kako zbog čarobnog okruženja tako i zahvaljujući poznatoj opereti. Pauza  u St. Gilgenu,  rodnom mestu Mocartove majke. Šetnja elegantnim uskim uličicama do glavnog gradskog trga. Cafe Nanerl nazvan po Mocartovoj sestri, pravo je mesto za kafu i kolače.  Nastavak puta do centralnog mesta na jezeru po kome je i dobilo ime -  St. Wolfgangu. Ovde je  svetac Volfgang u 10.v. živeo isposnički i podigao  prvu crkvu koju su vekovima opsedali hodočasnici. Mesto ima mondensku reputaciju zahvaljujući čuvenoj opereti Roberta Štolca „Kod belog konja“. Obizak krčme „Kod belog konja“, parohijske crkve i slobodno vreme na jezeru. Pre povratka u Salcburg, u popodnevnim satima odlazak  do TC Europa Park na granici sa Nemačkom, najvećeg i najlepšeg šoping mola u Austriji sa 130 prodavnca. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.

4.dan, nedelja 11.mart: SALCBURG-HALŠTAT- BAD IŠL
Doručak. Napuštanje soba. Slobodno vreme u Salcburgu za individualna razgledanja, kupovinu ili izlet do Halštata: vožnja kroz Salckamergut do spektakularnog Halštatskog jezera uklještenog ispod planinskog masiva Dahštajn. Ovaj prostor je nacionalni park Austrije istovremeno i na listi svetske kulturno-pejzažne baštine UNESCO-a. Neobavezna uzbudljiva i jedinstvena poseta najstarijem rudniku "belog zlata" (soli) na svetu do koga se, na 1100m nadmorske visine, prvo mora doći gondolom. Nakon uživanja u nestvarnom pejzažu,  posetioci ulaze u rudnik,   oblače radno rudarsko odelo, posebnim vozićem odlaze do kopa i zatim se na arhaičan način, kako su to vekovima činili rudari, spuštaju do okna,  ispituju drevne tunele, podzemne pećine i slano jezero,  upoznaju sa prastarim  i najnovijim tehnologijama rudnika koji je aktivan od 8.veka p.n.e i po kome je cela jedna kultura gvozdenog doba dobila svoje ime - Halštatska kultura.   Putnici sa manje avanturističkog duha sigurno se neće  dosađivati u idiličnom selu na jezeru.  Na povratku u Salcburg pauza za kafu i kolače u  Bad Išlu, carskoj banji u kojoj  se još oseća davno  prisustvo  carice Elizabete, Franje Josifa, Franca Lehara. Upravo je u carskoj vili (Keiservilla) 1914. car F. Josif potpisao ultimatum Srbiji. Polazak ka Srbiji u večernjim satima. Povratak preko Slovenije i Hrvatske.....

5.dan, ponedeljak 12.mart: Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.


CENA ARANŽMANA: 159 EUR

 Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate 


NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). 
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA ANGEL TRAVEL - a.

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO
Prevoz  modernim  turističkim autobusom (klima, TV, DVD)  
Smeštaj na bazi  2 noćenja sa biffe doručkom u hotelu 3* u Salcburgu /Austria Trend Hotel/
Usluge licenciranog vodiča-pratioca
Troškovi organizacije putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO
Izlet na jezero Volfgang – 15 eur.
Izlet Halštat-Bad Išl – 20 eur
 Rudnik soli Halštat sa žičarom 30 €
Obavezno medjunarodno osiguranje koje se može obezbediti posredstvom Organizatora – 600 rsd
Usluge koje nisu naznačene u programu putovanja

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.felixtravel.rs.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli u Italiji pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola.Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

NAPOMENE:
- Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.  
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  
- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
- Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
- Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
- U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA  PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVEL LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 85/2013.
Cenovnik br. 1 od 30.01.2024.

T.A. ANGEL TRAVEL nastupa koa posrednik


Sajt Turističke agencije Angel Travel je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.

baribal  trag  

Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Autentik