Izleti Srbija Subotica Palić 2024

 

SUBOTICA - VINARIJA ZVONKO BOGDAN - PALIĆ

Termini:   19.05.2024.    23.06.2024.   21.07.2024.   25.08.2024.   22.09.2024.Program putovanja:

Polazak iz Beograda oko 07:30h sa glavne autobuske stanice (BAS), sastanak grupe 15 minuta ranije (tačno vreme polaska biće objavljeno dva dana pred put). Vožnja autoputem prema Subotici. Dolazak u Suboticu, obilazak Sinagoge, razgledanje grada. Sinagoga je jedno od najvrednijih srednjeevropskih ostvarenja ove vrste sakralne arhitekture. Odlikuju je smela i moderna arhitektonska rešenja, ukrasi od vitraža, kao i stilizacije preuzete iz mađarskog folklora, kao što su stilizovane latice ruža, ljiljana i karanfila i paunovog perja.

Nastavak puta prema vinariji Zvonko Bogdan. Obilazak vinarije u pratnji stručnog vodiča i mogućnost degustacije vina (fakultativno). Vinarija Zvonko Bogdan je svoj put započela 2008. godine kada se objedinjujući  specifičnost i tradiciju Palićkog vinogorja sa najsavremenijom francuskom tehnologijom uputila ka jasnom cilju da proizvodi vina vrhunskog kvaliteta koja nose pečat podneblja s kog dolaze. Usidrena u moru svojih vinograda na istočnoj obali jezera Palić, na samom severu Srbije, Vinarija je izgrađena u stilu secesije, karakteristične za tradicionalnu arhitekturu Palića i obližnjeg grada Subotice.
Nakon obilaska vinarije odlazak na Palićko jezero gde je organizovan ručak. Slobodno vreme za uživanje pored jezera do polaska za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.


Cena aranžmana po osobi:  2990,00 din
Promo cena 2690,00 din

deca do 12 godina 2490,00 din
(Promo cena važi za određen broj mesta)


U cenu aranžmana je uračunato:
prevoz autobusom turističke klase prema programu putovanja
obilazak prema programu
ulaznica za Sinagogu
obilazak vinarije Zvonko Bogdan u pratnji stručnog vodiča
ručak u restoranu
usluge predstavnika agencije / vodiča tokom putovanja
troškove ogranizacije putovanja

U cenu aranžmana nije uračunato:
individualni troškovi putnika
Stanični vaučer 50 din po osobi (plaća se u agenciji)
Degustacija vina u vinariji (3 vrste vina 600din, 4 vrste vina 1000din, 6 vrsta vina 1500din)

Način plaćanja:
Gotovinski 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka realizacije programa
Čekovima građana u dve mesečne rate
Platnim karticama
Preko računa uz profakturu izdatu od strane agencije Prizma Travel

Važne napomene:
- Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
- U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, agencija ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi agencije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Agencija zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa, spajanje sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Aranžman je radjen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika.

Organizator izleta je turistička agencija Prizma Travel.
Cenovnik br. 2 od 11.03.2024.


Sajt Turističke agencije Angel Travel je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.

baribal  trag  

Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Autentik