Izleti Srbija Smederevo Viminacijum 2024

 

SMEDEREVO - MANASTIR RUKUMIJA - VIMINACIJUM - SALAŠ „DORAT“

Termini:   05.05.2024.   02.06.2024.   07.07.2024.   04.08.2024.   08.09.2024.


Program putovanja:

Polazak iz Beograda oko 08:00h sa glavne autobuske stanice (BAS), sastanak grupe 15 minuta ranije (tačno vreme polaska biće objavljeno dva dana pred put). Vožnja autoputem do Smedereva. Obilazak Smederevske tvrđave koja je jedna od najvećih srednjovekovnih ravničarskih tvrđava u Evropi i poslednje veliko delo srpske arhitekture iz ovog perioda. Nakon obilaska putovanje nastavljamo do manastira Rukumija koji se nalazi u selu Bradarac. Obilazak manastira. Nastavak putovanja prema Viminacijumu - poseta arheološkom lokalitetu gde se nalaze ostaci glavnog grada rimske provincije Gornje Mezije i legijskog logora. Otkrića su potvrdila poseban značaj Viminaciuma kao vodeće rimske metropole na ovom delu dunavskog limesa. Po obilasku Viminacijuma put nastavljamo do salaša „Dorat“ gde je organizovan ručak. Ambijent salaša odiše prijatnošću koji goste ne ostavlja ravnodušnim. Idealno mesto za ručak i uživanje u nedeljnom popodnevu. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.


Cena aranžmana po osobi:  2990,00 din
Promo cena 2590,00 din

deca do 12 godina 2390,00 din
(Promo cena važi za određen broj mesta)


U cenu aranžmana je uračunato:
prevoz autobusom turističke klase prema programu putovanja
obilazak prema programu
ulaznica za Smederevsku tvrđavu
ulaznica Viminacijum
ručak u salašu “Dorat” (čorba, glavno jelo, salata)
usluge predstavnika agencije / vodiča tokom putovanja
troškove ogranizacije putovanja

U cenu aranžmana nije uračunato:
individualni troškovi putnika
Stanični vaučer 50 din po osobi (plaća se u agenciji)

Način plaćanja:
Gotovinski 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka realizacije programa
Čekovima građana u dve mesečne rate
Platnim karticama
Preko računa uz profakturu izdatu od strane agencije Prizma Travel

Važne napomene:
- Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Agencija ne može odgovarati niti se agenciji pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
- U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, agencija ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja i uslovima plaćanja, kao i Opštim uslovima putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi agencije. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Agencija zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa, spajanje sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Aranžman je radjen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika.

Organizator izleta je turistička agencija Prizma Travel.
Cenovnik br. 1 od 06.03.2024.


Sajt Turističke agencije Angel Travel je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. Hvala na razumevanju.

baribal  trag  

Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Autentik